Skip to main content
22 Oct

Metode prognoziranja vremena korištenjem numeričkih modela atmosfere - dio 3: Prognoza oborine u odabranoj točki

U screencast videu je demonstrirana problematika prognoziranje oborine za odabranu lokaciju unutar domene visokorezolucijskog modela. Naglašeni su potencijalni problemi s kojima se prognostičar može susresti tijekom tumačenja prognoze dobivene ekstrakcijom podataka za određenu lokaciju, navedeni njihovi osnovni uzroci,  a objašnjene su i metode za smanjenje eventualnih grešaka koje prognostičar pritom može napraviti prekomjernim pouzdavanjem u rezultate modela.