Skip to main content

MeteoAdriatic video blog

16 Oct

Metode prognoziranja vremena korištenjem numeričkih modela atmosfere - dio 2: Rezolucija modela

U videu su demonstrirane posljedice smanjenja/povećanja rezolucije modela na primjerima simulacije konvekcije, hidrauličkog skoka pri prijelazu zračne struje preko planinske prepreke, te prognoze temperature zraka pri noćnom hlađenju tla nad otocima. Uspoređen je također prikaz visine terena i vrste tla između modela rezolucije 10 i 4 kilometra.

11 Oct

Statistička obrada tabličnog prikaza rezultata modela

U screencast videu prikazana je metodologija statističke obrade tabličnog prikaza rezultata modela. Objašnjeni su osnovni principi upotrebe TableTools2 ekstenzije za web preglednik Firefox, u cilju dobivanja statističkih podataka rezultata modela za odabranu lokaciju, crtanja grafičkih prikaza iz tabličnih podataka, te za jednostavan izvoz podataka u Excel/Calc tip aplikacije.

07 Oct

Uvod u prognostički dio novog MeteoAdriatic portala

Uvodni video snimljen tijekom rada na razvojnoj verziji MeteoAdriatic portala verzije v2017. U videu su screencasting-om demonstrirane osnovne značajke novog sustava, pri čemu je prikazano osnovno korištenje novih preglednika prognostičkih karata i sučelja za kreiranje meteograma, termodinamičkih skew-t dijagrama i tabličnih prikaza rezultata numeričkih modela.