Skip to main content
22 Feb

Jednostavni meteogrami u Python-u (3)

U trećem nastavku serije o meteogramima u Pythonu, naučite:

- Kako izravnim pozivanjem matplotlib biblioteke kreirati subplotove

- Kako definirati parametre poput broja ili razmještaja subplotova, te njihovih pojedinačnih elemenata (boja, vrsta linije, naslovi, legende...)

- Kako spremiti kreiran meteogram na disk

plot