Kompozitna radarska reflektivnost | Crometeo WRF-ARW 4km

+09h
+10h
+11h
+12h
+13h
+14h
+15h
+16h
+17h
+18h
+19h
+20h
+21h
+22h
+23h
+24h
+25h
+26h
+27h
+28h
+29h
+30h
+31h
+32h
+33h
+34h
+35h
+36h
+37h
+38h
+39h
+40h
+41h
+42h
+43h
+44h
+45h
+46h
+47h
+48h
+49h
+50h
+51h
+52h
+53h
+54h
+55h
+56h
+57h
+58h
+59h
+60h
+61h
+62h
+63h
+64h
+65h
+66h
+67h
+68h
+69h
+70h
+71h
+72h
+73h
+74h
+75h
+76h
+77h
+78h
-
-