Skip to main content
22 Feb

Jednostavni meteogrami u Python-u (3)

U trećem nastavku serije o meteogramima u Pythonu, naučite:

- Kako izravnim pozivanjem matplotlib biblioteke kreirati subplotove

- Kako definirati parametre poput broja ili razmještaja subplotova, te njihovih pojedinačnih elemenata (boja, vrsta linije, naslovi, legende...)

- Kako spremiti kreiran meteogram na disk

12 Feb

Jednostavni meteogrami u Python-u (1)

Prvi u nizu serije edukativnih videa na temu meteorološkog softvera, bavi se izradom vrlo jednostavnih meteograma u Python-u. U videu možete vidjeti osnovne principe izrade virtualnog Python okruženja, instalacije pandas i matplotlib modula, kao i jupyter lab-a te korištenje navedenih alata za izradu jednostavnih meteograma iz meteoroloških podataka u csv datoteci.