Skip to main content
12 May

Klimatska reanaliza, travanj 2019.

U sklopu projekta Climate Research Database, standardnim WRF-ARW modelom, odrađena je klimatska reanaliza travnja 2019. Slijedi pregled nekih od rezultata reanalize ovim modelom.

Travanj 2019. nije se osobito isticao po meterološkim i klimatološkim uvjetima na području naše regije. Pretežno ciklonalna prva polovica mjeseca balansirana je pretežno anticiklonalnom drugom polovicom. Najizraženiji ciklonalni utjecaj zabilježen je oko 5. travnja, s pojavom ciklonalnog središta <1000hPa nad sjevernom Italijom:

29 Apr

Evaluation of PBL schemes accuracy in WRF 4.1

PBL sheme

Sažetak:

Testirali smo 11 PBL shema u WRF 4.1 u cilju određivanja njihove točnosti u prognozi tlaka zraka, temperature, relativne vlažnosti i brzine vjetra. Rezultati 77 simulacija su verificirani mjerenjima sa meteoroloških postaja u Hrvatskoj. Srednja apsolutna greška je izračunata za svaku od PBL shema.

10 Apr

Sensitivity of WRF simulation to different code compiler version

MSLP

Sažetak:

Ova evaluacija uspoređuje rezultate simulacije WRF modelom, kompajliranim s dvije različite verzije Intelovog fotran kompajlera. Pokazalo se da razlike u simulaciji postoje te da u nekim situacijama poput konvektivnih procesa mogu biti i značajne. Dodatna istraživanja su potrebna da bi se mogli donijeti čvrsti zaključci. Točnost simulacije nije bila vrednovana u ovom istraživanju.

15 Mar

Poboljšanja izvornog koda WRF modela

Jedna od naših aktivnosti je i konstantna evaluacija kvalitete WRF modela. Trenutačno postoji nekoliko značajnih nedostataka originalnog koda WRF modela koji se u određenim uvjetima očituju u rezultatima simulacije koji su daleko od savršenih. U MeteoAdriaticu osim intenzivnog korištenja, radimo i na poboljšanju karakteristika modela izmjenama u izvornom kodu. U ovom ćemo članku pokazati rezultate zahvata kojim smo značajno poboljšali točnost simulacije, konkretno prognozu temperature zraka nad morem.